VVS

Vi är ett auktoriserat VVS-företag som utför installationsarbeten enligt branschregler Säker Vatten.

Vi har även avtal med en del försäkringsbolag för åtgärdande av skadeärenden (vattenskador).

Det är en bra investering att anlita oss som installatör eftersom vi jobbar utifrån ställda branschkrav.